ספר אורות הטהרה
מאת הרב זכריה בן שלמה שליט"א

דברים שכתב הרב יואל קטן העיתון 'בשבע' לשבת פרשת בהעלותך

הרב יואל קטן )מתוך ( "אורות הטהרה" – מאת הרב זכריה בן שלמה. שעלבים, תשע"ב. נב+620 עמ'. כמה וכמה ספרי הלכות נידה יצאו לאור בשנים האחרונות, כמה מהם 'ידידותיים למשתמש' בשפתם הברורה ובהגשה הנוחה. ובכל זאת הספר החדש הזה של הרב בן שלמה שליט"א, רב הגרעין התורני במודיעין ובעבר ראש הכולל בישיבת שעלבים, עליו הוא עמל כבר שנים רבות, אינו 'עוד' ספר. מדובר במלאכת אומן שמצליחה לתפוס את ה'מקל' בכל קצוותיו – גם ספר הלכה שימושי ונגיש לכל 'בעל בית' עם רקע תורני, גם ספר למדני ועיוני המתאים לתלמידי חכמים, גם דיוקים הלכתיים מפורטים בהדגשת ההבדלים בין מנהגי העדות השונות וגם תיאורים והסברים רפואיים מעודכנים על כל בדיקה וכל תרופה וכל בעיה רפואית שיש לה השלכות לדיני הטהרה. הספר מחולק לשישה שערים – הקדמות, דיני נדה, דיני דם מכה, דיני טהרת נדה, , וכללי הוראה – חמישים עמודים גדושים בכללי 'בין איש לאשתו' , 'מִ כלה ועד יולדת' , ומסתיימים ב'סיכום פסיקה, הפותחים ב'כלל הכללים' בענייני הוראה – 'עשה לך רב' התנאים בהם מותר לשאול יותר מרב אחד': כאשר הראשון עדיין לא פסק; כאשר הוא פסק שלא כמנהג עדת השואל; כשהוא פסק בהיעדר חלק מהנתונים; כשהוא החמיר במחלוקת במישור דרבנן כשקיימות שיטות מקילות; כשהמשיב הראשון טעה לקולא בדברי הפוסקים עליהם הסתמך; כשהראשון פסק 'עקרונית' אבל לא הורה למעשה; כשהראשון פסק על פי שיקול הדעת ולשני יש מסורת מרבותיו; וכשהשני הוא רבו של השואל. כללים אלו רלוונטיים לא רק להלכות טהרת המשפחה כמובן, אלא לכל יחסי שואל-רב. הספר נפתח בתוכן עניינים מפורט ביותר )כארבעים עמודים( ומסתיים במפתח מקיף )עוד ארבעים עמודים(. כל ביטוי רפואי המוזכר בספר מובא גם באנגלית כדי למנוע כל אי-הבנה בין הרופא לזוג הנבדק, וכותרות-צד לכל פיסקה לאורך הספר מסייעות ללומד להגיע בדיוק לפיסקה המבוקשת על ידיו, וכל זה נעשה במחשבה עמוקה כדי להקל על השימוש בספר גדול וכבד זה. בסוף הספר נמצאים עוד שער קיצור הלכות נידה ושער ובו נספחים חשובים.

זו ההזדמנות שלכם לחזק את המשפחה היהודית!

מרכז פעימות בראשות הרה"ג הרב זכריה בן שלמה שליט"א
מפעיל בית הוראה העונה מדי חודש על מאות רבות של שאלות בנושאי טהרת המשפחה, פריון, הלכה בראי הרפואה ועוד והכל בהתנדבות מלאה.
המרכז הרחיב את פעילותו בכדי לתת מענה ארצי בלימוד הלכות טהרת המשפחה, חיזוק הזוגיות והכשרת מדריכי חתנים ומדריכות כלה ועוד. מוזמנים לחזק, לתמוך ולהיות חלק!

העברה בנקאית

העברה בנקאית לבית ההוראה אורות: בנק מזרחי, סניף 521, מס חשבון 276120

כרטיס אשראי

למעוניינים בסעיף 46 ניתן לתרום דרך אורות יצחק