מוך דחוק

מעט מקורות שיתנו לנו ראייה כללית על העניין:

  1. הרמב"ם  לא הזכיר לא הפסק טהרה ולא מוך דחוק .
  2. שו"ע: (קצו/א) " לעולם ילמד (להחמיר לכתחילה) בתוך ביתו שתהא בודקת ביום הפסק טהרתה במוך דחוק ושיהא שם כל בין השמשות, שזו הבדיקה מוציאה מידי כל ספק" (שו"ע סי' קצו ס"א.)
  3. בטהרת הבית הרב עובדיה (ח"ב/יג/ג): "מנהג כשר ומידת חסידות ולמצוה מן המובחר" (טה"ב הקצר (עמ' לב) השמיט המלים  "מידת חסידות).
  4. משמעות המילה "מידת חסידות" היא כי אף הצורך לקיים לכתחילה כל מצוה, מ"מ רק הנוהגים בחסידות עושים כן. (ז.ב.ש)
  5. בטהרת בת ישראל (ג/ג)-חזו"א: "ומנהג כשר הוא… שתכניס מוך"
  6. דרכי טהרה (פי"ג סעי' יח/(ב)(ג)): בין אם ראתה דם ביום ההפסק שעושה ביום החמישי בין אם לא ראתה כתב: צריכה לבדוק סמוך לשקיעה ולהניח מוך דחוק.
  7. להלכה נוהגים שאם בדקה סמוך לשקיעה ולא הניחה מוך דחוק, עלתה לה בדיקה בדיעבד.
  8. מראה כהן (עמ' מח ס"א): "המנהג הוא שאחרי שהפסיקה בטהרה לוקחת עד אחר ומניחה אותו באותו מקום [ בתוך הנרתיק ]".
  9. משמרת הטהרה (ח"ב/י/יב-הרב קארפ בשיטת הגריש"א): " מוך דחוק – אע"פ שמעיקר הדין בדיקת ההפסק טהרה היא המוציאתה מחזקת טומאתה מ"מ לעולם ילמד אדם בתוך ביתו למצוה  מן המובחר שמלבד ההפסק תבדוק במוך דחוק… ומ"מ אין בדיקה זו מעכבת כשלא ראתה באותו היום".

לסיכום: מדובר במנהג או מידת חסידות אך לא דין.

אולם שימו לב: אמנם מנהג זה אינו מעיקר הדין אלא חוּמרָה לכתחילה, אולם אם טומאת ראייתה היתה יום אחד בלבד צריכה מעיקר הדין להניח "מוך דחוק", שאז אינו חוּמרָה אלא מעיקר הדין!

זו ההזדמנות שלכם לחזק את המשפחה היהודית!

מרכז פעימות בראשות הרה"ג הרב זכריה בן שלמה שליט"א
מפעיל בית הוראה העונה מדי חודש על מאות רבות של שאלות בנושאי טהרת המשפחה, פריון, הלכה בראי הרפואה ועוד והכל בהתנדבות מלאה.
המרכז הרחיב את פעילותו בכדי לתת מענה ארצי בלימוד הלכות טהרת המשפחה, חיזוק הזוגיות והכשרת מדריכי חתנים ומדריכות כלה ועוד. מוזמנים לחזק, לתמוך ולהיות חלק!

העברה בנקאית

העברה בנקאית לבית ההוראה אורות: בנק מזרחי, סניף 521, מס חשבון 276120

כרטיס אשראי

למעוניינים בסעיף 46 ניתן לתרום דרך אורות יצחק